Aquest curs de la XXXI Universitat d’Estiu de Gandia sorgeix d’una part dels continguts del Màster Universitari en Economia Social (Cooperatives i Entitats no lucratives) de la Universitat de València i els professors del curs són també professors d’aquest  màster.

El curs està finançat i compta amb la col·laboració de CAIXA POPULAR, cooperativa de crèdit valenciana que dedica una part de les seves inversions creditícies al finançament de projectes socials a la Comunitat Valenciana.

Aquest curs també compta amb la col·laboració de la Federació Valenciana d’empreses de Treball Associat FEVECTA, la qual ofereix serveis d’assessorament i recolzament en la creació i desenvolupament d’empreses de treball associat, especialment de cooperatives:

Una altra entitat que participa en el curs és SOCIALNEST, incubadora de projectes socials que recolza la creació i el seguiment d’aquests.

Finalment, també col·labora en el curs FIÉS, Xarxa Valenciana dedicada a donar suport financer a tot tipus de projectes socials i mediambientals.

El curs tancarà amb una taula – debat sobre emprenedoria social i el seu finançament, en la qual participaran les quatre entitats esmentades.

Als alumnes del curs se’ls lliurarà gratuïtament com a material el llibre “La Banca Que Necessitem”, llibre en el qual s’analitza la situació de la banca socialment responsable en Espanya i en el qual es plantegen les claus per potenciar aquest tipus de banca així com la banca ética.